Regels


Om te beginnen…

Ook in 2019 wordt er ZONDER keeper gespeeld en dit geldt voor ALLE teams.

Het is een gezelligheidstoernooi; een stukje hout of een voetje hier of daar zal niet altijd afgefloten hoeven te worden. Bijvoorbeeld bij teams die geen of weinig hockeyervaring hebben.

Hard spel wordt door onze scheidsrechters niet getolereerd; hij zal de coach daar dan op aanspreken. De scheidsrechters zijn overigens duidelijk waarneembaar door hun Gele polo.
Tot slot: veel plezier!

Algemene regels

Zorg voor herkenbare tenues
Deelnemers moeten herkenbaar zijn door hun (bedrijfs)tenue.

Coach
De deelnemer(s) moeten altijd door een coach van het bedrijf geleid worden.

Aansprakelijkheid
De organisatie van de Phoenix Business Trophy 2018 en SV Phoenix kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vermissing of aangebracht letsel.

Parkeren
Parkeren geschiedt door aanwijzing van de parkeerwachten; N.B. Het is uit oogpunt van veiligheid/ambulancevervoer niet toegestaan te parkeren bij de toegangspoorten van het complex. Niet juist geparkeerde auto’s zullen worden weggesleept op kosten van de kentekenhouder.

Overige
In alle gevallen waarin de algemene regels niet voorzien, beslist de verantwoordelijke coach samen met de toernooileiding.

BOB
Gezien het feit dat het een gezelligheid toernooi is en ook een hapje en drankje genuttigd gaan worden, is het geen overbodige luxe ook een BOB te regelen. Dit alles voor je eigen en iemand anders z’n veiligheid.

Algemeen wedstrijdprotocol

Wedstrijden worden centraal “aangeblazen en afgeblazen” conform de tijdstippen van het wedstrijdschema. Er is gewoon 20 minuten speeltijd die al of niet door de teams goed benut wordt. 5 minuten na het centrale signaal beginnen is dus echt nog maar 15 minuten spelen! Echter, als een team 10 minuten te laat verschijnt bij een wedstrijd, verliest zij met 0-3.

De teams bestaan uit max 10 personen en minimaal 3 vrouwen. Maximaal 7 spelers op het veld, waarvan minimaal 2 vrouwen. Er mag de gehele wedstrijd gewisseld worden; het maakt niet uit hoe vaak je doorwisselt. Het wisselen van de spelers wordt in het midden van het veld gedaan.

Belangrijk: Dit jaar wordt er wederom zonder keepers gespeeld. Dit geldt dus voor alle teams, ook de teams spelende in niveau 1 (competitie spelers).

Iedere poule krijgt van de organisatie van het toernooi een Hostess ter beschikking gesteld. De Hostesses beschikken over de wedstrijdformulieren van hun poule waarop de uitslagen worden vermeld. De Hostesses halen dit formulier voor aanvang van de wedstrijd op bij het wedstrijdsecretariaat en brengen het na afloop weer, door de scheidsrechter ingevuld, terug.

Op het wedstrijdformulier kent de scheidsrechter punten toe voor:
1. Wedstrijduitslag (Hardplay punten)
2. Sportief gedrag (Fairplay punten)

Winnaar = 3 punten per beoordelingscategorie
Verlies = 1 punt per beoordelingscategorie
Gelijk = 2 punten per beoordelingscategorie


Scheenbeschermers zijn verplicht. Niet gebruiken wordt ook niet oogluikend toegestaan; er zijn genoeg supporters met scheenbeschermers. Bitje is ook verplicht. Bitjes kunnen bij de wedstrijdtafel worden aangeschaft.

De deelnemers beschikken bij voorkeur over een eigen stick. Er zijn echter ook wat oude sticks bij Phoenix te leen.

De teams zorgen voor eenheid van tenue. Lijken de tenue’s teveel op elkaar dan worden er hesjes gedragen. De wedstrijdleiding zorgt voor extra hesjes.

Wedstrijdspelregels

De meeste voorkomende spelregels worden hierna beschreven. Mocht je vragen hebben dan kun je terecht bij een van de aanwezige Phoenix-KNHB – scheidsrechters.
Hieronder het veld waarop gespeeld zal worden.

Image

1. Start van de wedstrijd
Het Thuisteam neemt de aanvangspush of –slag.

2. Shoot
De bal mag niet met de voeten geraakt worden.

3. Hakken
Speler mag de ander niet op zijn/haar stick slaan.

3. Gevaarlijke ballen
De gevaarlijk/hoge balen worden afgefloten (scheidsrechter bepaalt).

4. Shadow
Het is niet toegestaan om de verdediger af te houden van de speler met bal.

5. Uitbal
Bij de uitbal mag de speler de bal zelf uit nemen. De tegenstander moet minimaal 5 meter afstand houden.

6. Overtreding binnen het 10 meter gebied
Na een overtreding binnen het 10 meter gebied wordt er een vrije slag buiten dit gebied gegeven.

7. Balcontact met het lichaam
De bal mag niet in contact komen met het lichaam.

8. Veld
We spelen zoals aangegeven op een half veld.
Dit veld heeft geen cirkel maar een 10 meter gebied. 10 meter vanaf de achterlijn naar het midden. Wordt er in dit 10 meter gebied een overtreding gemaakt dan wordt er een vrije slag buiten dit gebied gegeven of een strafbal (ligt eraan hoe ernstig de overtreding is, scheidsrechter beslist).

9. Regels met betrekking tot Pushen of slaan van de bal.
Tussen de 10 meter lijnen mag de bal zowel geslagen als gepusht worden. Hoge ballen worden afgefloten. Ook binnen de 10 meter lijnen. Vanaf het 10 meter gebied mag er op doel enkel gepushed worden: alle 7 veldspelers mogen verdedigen maar hier zijn dan wel de veldspelregels op van toepassing. De bal mag dus niet bijvoorbeeld niet met de voet gestopt worden.

10. Regels t.a.v. praten met de scheidsrechter
Tijdens de wedstrijden beslist de scheidsrechter. Daar wordt geen discussie over gevoerd. Hooguit achteraf en dan nog beslist de scheidsrechter na beide aanvoerders beknopt gehoord te hebben.

Copyrights 2019 Phoenix Business Trophy - Webdesign: Jorrit Spruijt Stuur een e-mail